ROOTSMS.COM
Integritetspolicy

Ändrad den 26 september 2021
Våra sekretessskyldigheter

"Personlig information" betyder information eller åsikter om en identifierad eller rimligen identifierbar individ. ROOTSMS sekretesspolicy gäller för personlig information som samlas in och/eller innehas av ROOTSMS.

Denna integritetspolicy förklarar också hur vi behandlar "personuppgifter" om medborgare i Europeiska unionen (EU), enligt kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (DDR).

Vi kommer att granska denna policy regelbundet och kan uppdatera den då och då.
De typer av personlig information vi samlar in och håller

Vi samlar in personlig information om våra användare för att kunna tillhandahålla våra produkter, tjänster och kundsupport. Våra produkter, tjänster och kundsupport tillhandahålls via ett flertal plattformar, inklusive webbplatser, telefonapplikationer, e-post och telefon. Plattformen och produkten, tjänsten eller supporten du interagerar med kan påverka de personuppgifter vi samlar in.

All information som efterfrågas, samlas in och behandlas av oss utgör inte "personlig information" eftersom den inte identifierar dig som en specifik fysisk person. Detta kommer att inkludera majoriteten av "användargenererat innehåll" som du har tillhandahållit oss i avsikt att dela med andra användare. Denna "icke-personliga information" omfattas inte av denna integritetspolicy. Däremot kan icke-personlig information användas sammantaget eller i kombination med befintlig personlig information; i detta formulär kommer det att behandlas som personlig information. Som sådan kommer denna integritetspolicy att lista båda typerna av information för öppenhetens skull.

I vissa situationer kan användare förse oss med personlig information utan vår begäran, eller genom sätt som inte är avsedda att samla in information av en viss typ. Även om vi kan vidta rimliga åtgärder för att skydda denna data, kommer användaren att ha kringgått våra system, processer och kontroller, så informationen som tillhandahålls kommer inte att styras av denna integritetspolicy.

I vissa situationer kan användare förse oss med personlig information på plattformar utanför vår kontroll; till exempel via sociala medier eller forum. Även om all information som samlas in av oss kommer att styras av denna sekretesspolicy, kommer plattformen genom vilken den kommunicerades att styras av dess egen integritetspolicy.
Hur samlar vi in personlig information?
Information du specifikt ger oss

När du använder våra produkter och tjänster kan du bli ombedd att tillhandahålla vissa typer av personlig information. Detta kan ske via vår webbplats, applikationer, chattsystem, telefoner, pappersformulär eller personliga möten. Vi kommer att ge dig ett inkassomeddelande vid den tidpunkten, för att förklara hur vi kommer att använda de personuppgifter vi begär. Meddelandet kan vara skriftligt eller muntligt.

Vi kan begära, samla in eller behandla följande information:

Kontoinformation – användarnamn, lösenord, profilbild.
Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer.
Platsinformation – fysisk adress, faktureringsadress, tidszon.
Identitetsuppgifter: Fullständigt namn, identitetsbevis (körkort, pass, etc.), adressbevis (elräkning, etc.), användarfoto.
Finansiell information – kreditkortsuppgifter, banköverföringsuppgifter, betalningsprocessordetaljer (t.ex. skrill, paypal), skattenummer.
Användargenererat innehåll – projektbeskrivningar och bilagor, auktionsbeskrivning, användarprofiler, användarrecensioner, tävlingsbeskrivningar och bilagor, användarinlägg, etc.

Information vi samlar in från andra

Användare kan tillåta oss att ansluta till deras konto på andra plattformar för att samla in personlig information. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Facebook, LinkedIn och Google. Informationen som samlas in kommer att styras av denna integritetspolicy. Användare kan hindra oss från att samla in data från andra plattformar genom att ta bort vår åtkomst på den andra plattformen eller genom att kontakta vårt supportteam.

Användare har möjlighet att bjuda in icke-användare till vår plattform genom att tillhandahålla kontaktuppgifter såsom e-postadress. I dessa situationer kommer information att samlas in och lagras av oss för att kontakta icke-användaren och förhindra missbruk av inbjudningssystem.

Din betalningsleverantör kan överföra betalningsinformation som vi kan komma att samla in eller behandla.

I vissa situationer kan användarnas personuppgifter samlas in från offentliga källor.

Vi kan samla in eller behandla följande information:

Grundläggande detaljer – användarnamn, profilfoto.
Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer.
Platsinformation – fysisk adress, faktureringsadress, tidszon.
Finansiell information – betalningskontouppgifter (t.ex. PayPal-e-postadress och fysisk adress) och banköverföringsuppgifter.
Kontaktlista – E-postleverantörens adressbok.
Användargenererat innehåll – användarprofil.

Information vi samlar in när du använder vår tjänst

Vi för register över de interaktioner vi har med våra användare, inklusive de produkter, tjänster och kundsupport vi tillhandahållit. Detta inkluderar våra användares interaktioner med vår plattform, till exempel när en användare tittade på en sida eller klickade på en knapp.

För att kunna leverera vissa produkter eller tjänster kan vi passivt samla in dina GPS-koordinater, om de är tillgängliga på din enhet. De flesta moderna enheter, som smartphones, kommer att visa en tillståndsbegäran när vår plattform begär denna data.

När vi blir kontaktade kan vi samla in personlig information som hör till kommunikationen. Om vi till exempel blir kontaktade via e-post kommer vi att samla in den e-postadress som används.

Vi kan samla in eller behandla följande information:

Metadata – IP-adress, dator- och anslutningsinformation, refererande webbsida, standardwebblogginformation, språkinställningar, tidszon, etc.
Enhetsinformation – enhets-ID, enhetstyp, enhetsplugin-program, hårdvarufunktioner, etc.
Plats – GPS-position.
Åtgärder – visade sidor, klickade på knappar, visningslängd, sökord, etc.

Länkar till andra sajter

På vår webbplats kommer du att stöta på länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar kan komma från oss eller kan verka vara innehåll som genererats av andra användare. Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll och därför är vi inte ansvariga för deras handlingar. Innan du tillhandahåller din personliga information via någon annan webbplats rekommenderar vi att du läser den webbplatsens användarvillkor och integritetspolicy.

Vi kan begära, samla in eller behandla följande information:

Kontoinformation – användarnamn, lösenord, profilbild.
Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer.
Platsinformation – fysisk adress, faktureringsadress, tidszon.
Identitetsuppgifter: Fullständigt namn, identitetsbevis (körkort, pass, etc.), adressbevis (elräkning, etc.), användarfoto.
Finansiell information – kreditkortsuppgifter, banköverföringsuppgifter, betalningsprocessordetaljer (t.ex. skrill, paypal), skattenummer.
Användargenererat innehåll – projektbeskrivningar och bilagor, auktionsbeskrivning, användarprofiler, användarrecensioner, tävlingsbeskrivningar och bilagor, användarinlägg, etc.

Information vi samlar in från andra

Användare kan tillåta oss att ansluta till deras konto på andra plattformar för att samla in personlig information. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Facebook, LinkedIn och Google. Informationen som samlas in kommer att styras av denna integritetspolicy. Användare kan hindra oss från att samla in data från andra plattformar genom att ta bort vår åtkomst på den andra plattformen eller genom att kontakta vårt supportteam.

Användare har möjlighet att bjuda in icke-användare till vår plattform genom att tillhandahålla kontaktuppgifter såsom e-postadress. I dessa situationer kommer information att samlas in och lagras av oss för att kontakta icke-användaren och förhindra missbruk av inbjudningssystem.

Din betalningsleverantör kan överföra betalningsinformation som vi kan komma att samla in eller behandla.

I vissa situationer kan användarnas personuppgifter samlas in från offentliga källor.

Vi kan samla in eller behandla följande information:

Grundläggande detaljer – användarnamn, profilfoto.
Kontaktuppgifter – e-postadress, telefonnummer.
Platsinformation – fysisk adress, faktureringsadress, tidszon.
Finansiell information – betalningskontouppgifter (t.ex. PayPal-e-postadress och fysisk adress) och banköverföringsuppgifter.
Kontaktlista – E-postleverantörens adressbok.
Användargenererat innehåll – användarprofil.

Information vi samlar in när du använder vår tjänst

Vi för register över de interaktioner vi har med våra användare, inklusive de produkter, tjänster och kundsupport vi tillhandahållit. Detta inkluderar våra användares interaktioner med vår plattform, till exempel när en användare tittade på en sida eller klickade på en knapp.

För att kunna leverera vissa produkter eller tjänster kan vi passivt samla in dina GPS-koordinater, om de är tillgängliga på din enhet. De flesta moderna enheter, som smartphones, kommer att visa en tillståndsbegäran när vår plattform begär denna data.

När vi blir kontaktade kan vi samla in personlig information som hör till kommunikationen. Om vi till exempel blir kontaktade via e-post kommer vi att samla in den e-postadress som används.

Vi kan samla in eller behandla följande information:

Metadata – IP-adress, dator- och anslutningsinformation, refererande webbsida, standardwebblogginformation, språkinställningar, tidszon, etc.
Enhetsinformation – enhets-ID, enhetstyp, enhetsplugin-program, hårdvarufunktioner, etc.
Plats – GPS-position.
Åtgärder – visade sidor, klickade på knappar, visningslängd, sökord, etc.

Länkar till andra sajter

På vår webbplats kommer du att stöta på länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar kan komma från oss eller kan verka vara innehåll som genererats av andra användare. Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll och därför är vi inte ansvariga för deras handlingar. Innan du tillhandahåller din personliga information via någon annan webbplats rekommenderar vi att du läser den webbplatsens användarvillkor och integritetspolicy.

Andra upplysningar och överföringar

Vi kan också komma att lämna ut din personliga information till tredje part för följande ändamål:

vid behov för att tillhandahålla tjänsten eller produkten du har begärt;
vi tar emot domstolsbeslut, stämningar eller andra förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter;
om annat tillåts eller krävs enligt lag; Eller
för andra ändamål med ditt samtycke.

Eftersom vi är ett globalt företag, med kontor runt om i världen, kan din personliga information behandlas av personal på något av våra kontor. ROOTSMS har för närvarande kontor i Belgien, Storbritannien, USA, Frankrike.
Få tillgång till, korrigera eller ladda ner din personliga information

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som ROOTSMS har om dig. Förutom i exceptionella omständigheter måste vi tillåta dig att se de personuppgifter vi har om dig inom rimlig tid och utan orimliga kostnader och avgifter. De flesta personliga uppgifter kan nås genom att logga in på ditt konto. Om du vill komma åt information som inte är tillgänglig via plattformen, eller om du vill ladda ner någon personlig information som vi har om dig i ett portabelt dataformat, vänligen kontakta vår sekretessansvarige.

Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. All din personliga information kan uppdateras via användarinställningssidorna. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Utöva dina andra rättigheter

Du har ett antal andra rättigheter i förhållande till de personuppgifter som ROOTSMS har om dig. Det kan dock finnas begränsningar för hur du kan utöva dessa rättigheter. Detta beror till stor del på arten av de produkter och tjänster vi tillhandahåller. De flesta av de uppgifter vi samlar in är avsedda att underlätta avtal mellan användare, underlätta betalningar och skydda legitima användare av vår marknadsplats – denna användning av data skyddas av de rättigheter som anges nedan.

Du har rätt att:

begära mänsklig granskning av automatiserat beslutsfattande eller profilering
välja bort direktmarknadsföring och profilering för marknadsföring
radering
tillfällig begränsning av behandlingen.

Mänsklig granskning av automatiserat beslutsfattande och profilering – När det gäller våra rankningsalgoritmer är det inte möjligt att utöva denna rättighet eftersom denna rankning utgör en grundläggande del av den marknad som användare deltar på. marknadsplatsen. Beslut som påverkar marknadens säkerhet granskas redan av människor.

Direktmarknadsföring och profilering: Användare kan kontrollera e-postmeddelanden de får via sin inställningssida.

Borttagning – De flesta personliga uppgifter och användargenererat innehåll kan inte raderas eftersom det används för att stödja kontrakt mellan användare, dokumentera finansiella transaktioner och används för att skydda andra legitima användare av marknadsplatsen. När det gäller icke-personliga uppgifter som kan vara kopplade till personuppgifter kommer dessa antingen att raderas eller på annat sätt anonymiseras.

Tillfällig begränsning av behandlingen – Under vissa omständigheter kan du utöva denna rätt, särskilt om du anser att de personuppgifter vi har är felaktiga eller om du anser att vi inte har en legitim grund att behandla din information. I båda fallen kan du utöva denna rätt genom att kontakta vår sekretessansvarige.

Om inget annat anges kan användare utöva någon av ovanstående rättigheter genom att kontakta vår integritetsombud.
För att kontakta vår integritetsombud

Om du har en fråga eller ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter eller för att försöka utöva dina integritetsrättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta vårt Integritetsskyddsombud enligt följande:

Via e-post:
privacy-officer@ROOTSMS.COM

Hyr en SMS-server